Projekt pod nazwą „Dostęp do sieci FTTH szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w miejscowości Zwierzyniec” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i zakłada podłączenie kilkuset mieszkańców do Internetu poprzez wybudowanie nowoczesnej sieci światłowodowej umożliwiającej świadczenie usług internetowych o przepustowości na poziomie kilkuset mb/s. Inwestorem projektu jest firma Hrubieszowska Telewizja Kablowa s.c.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizowany jest na terenie miasta Zwierzyniec (obowiązują granice administracyjne). Ponadto w ramach projektu zostanie wybudowany łącznik pomiędzy serwerownią a punktem styku zewnętrznego operatora.

Ostateczna decyzja określająca w jakich lokalizacjach wybudowane zostaną przyłącza światłowodowe należy do projektanta sieci i uwarunkowane są możliwościami technicznymi, terminowością wykonania inwestycji oraz procedurami prawnymi.

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się mieszkańcy miasta Zwierzyniec. Warunkiem podłączenia do sieci światłowodowej jest podpisanie umowy na co najmniej podstawowy dostęp do Internetu na okres 12 lub 24 miesięcy. W takiej sytuacji koszt budowy przyłącza zostanie sfinansowany w ramach projektu.

ZALETY

W ramach projektu u wszystkich zainteresowanych osób biorących udział w projekcie zostaną wybudowane przyłącza światłowodowe oraz uruchomiona zostanie podstawowa usługa dostępu do Internetu, z której będzie można korzystać przez cały okres trwania umowy (12 lub 24 miesiące).

KOSZTY

Przyłączenie do sieci światłowodowej wiąże się z koniecznością podpisania umowy na podstawowy dostęp do Internetu, a co za tym idzie, opłacaniem miesięcznego abonamentu. Wysokość miesięcznego podstawowego abonamentu wynosi tylko 1,23 zł. Istnieje również możliwość skorzystania z szybszego Internetu, ale wiąże się to z koniecznością opłacania większego miesięcznego abonamentu.

Przedstawiciel firmy HTK s.c. nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat z tytułu podpisania umowy i wykonania przyłącza.

CO ZYSKUJĘ?

Osoby, które podpiszą z firmą HTK umowę na świadczenie usługi dostępu do Internetu będą miały wybudowane całkowicie darmowe przyłącze światłowodowe w swoim domu. Koszt wybudowania takiego przyłącza poza projektem wynosi nawet do 5 000 zł. W każdym momencie obowiązywania umowy istnieje możliwość zwiększenia przepustowości łącza, będzie to skutkowało zwiększeniem abonamentu miesięcznego oraz odnowieniem okresu umowy.

PODPISANIE UMOWY A OPŁATY

Umowy na wykonanie przyłącza oraz świadczenia usługi dostępu do Internetu podpisywane będą od lipca 2014 roku, jednak uruchomienie sieci planowane jest na czerwiec 2015 roku. W związku z tym, każdy kto podpisze umowę pierwszy rachunek otrzuma dopiero w momencie, gdy usługa będzie uruchomiona, tzn. w czerwcu 2015 roku.

CO TO JEST FTTH?

FTTH czyli światłowód do domu, jest to najnowocześniejsza technologia, która polega na doprowadzeniu do pojedynczego lokalu/nieruchomości łącza światłowodowego zakończanego gniazdem abonenckim (przyłącze światłowodowe). Technologia FTTH to:PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jak wyglądają formalności związane z udziałem w projekcie?

Pierwszym krokiem jest projektowanie sieci. Na tym etapie projektant uzgadnia z zainteresowanymi właścicielami nieruchomości miejsce ułożenia infrastruktury światłowodowej, miejsce wejścia do budynku oraz sposób wykonania wykopu. W wyniku ustaleń podpisywana jest umowa z właścicielem na posadowienie i eksploatację urządzeń telekomunikacyjnych w postaci rurociągu światłowodowego oraz przyłącza abonenckiego.

Zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) dotyczącymi prawidłowego rozliczania projektów, aby przyłącze mogło zostać wykonane konieczne jest świadczenie usługi dostępu do Internetu z wykorzystaniem tego przyłącza.

W tym celu konieczne staje się podpisanie umowy na świadczenie usługi pomiędzy firmą HTK s.c. a właścicielem nieruchomości, na której planowane jest wykonanie przyłącza.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców do naszego cennika wprowadziliśmy podstawowy dostęp do Internetu ograniczony do 256 kb/s z abonamentem w wysokości 1,23 zł miesięcznie.

Dzięki temu wszyscy zainteresowani mieszkańcy mają możliwość wzięcia udziału w projekcie nie ponosząc wysokich kosztów.

Jak wygląda układanie światłowodów?

Wykop szerokości 20-25 cm na głębokość ok. 1m (zgodnie z przebiegiem tras zaprojektowanym przez projektanta) może być wykonany ręcznie lub mała koparką łańcuchową. W miejscach utwardzonych typu wjazdy, chodniki stosowana jest metoda przewiertów sterowanych.

W wykopie układana jest mikrorurka, następnie do niej wdmuchiwane będą kable światłowodowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku uszkodzenia włókien, nie będzie konieczności ponownego rozkopywaniu terenu.

Mikrokable abonenckie zostaną wprowadzone do budynków za pomocą dedykowanych przepustów budynkowych w których zostaną zamontowane złączki uszczelniające gazowo mikrokabel wraz z mikroruką. Instalacja wewnątrz budynkowa zostanie wykonana za pomocą mikrorurki bezhalogenowej nierozprzestrzeniającej płomienia, zakończona gniazdem.

Na skrzyżowaniach z istniejącą siecią uzbrojenia podziemnego zastosowane zostaną rury ochronne o przekrojach i długościach zgodnych z normami prawa budowlanego. Ponadto na rurociągach mikrokanalizacji w połowie głębokości wykopu zostaną ułożone taśmy ostrzegawcze oznaczone napisem „UWAGA KABEL ŚWIATŁOWODOWY".

Jaki jest koszt wybudowania przyłącza światłowodowego w ramach projektu?

Jeśli mieszkaniec podpisze umowę świadczenia usługi dostępu do Internetu (np. „Internet 256” za 1,23 zł miesięcznie na 24 miesiące), to przyłącze zostanie wybudowane w ramach projektu całkowicie za darmo.

Co będzie jeśli teraz odmówię, a za jakiś czas będę chciał/chciała przyłączyć się do sieci światłowodowej?

W takiej sytuacji mieszkaniec będzie musiał sam pokryć koszt przyłączenia, który wynosi w zależności od lokalizacji, nawet do 5 000 zł.

Z jakich usług będę mógł/mogła korzystać?

W momencie uruchomienia sieci światłowodowej dostępna będzie tylko usługa dostępu do Internetu. Jednak w późniejszym czasie planujemy rozszerzyć ofertę o inne usługi.

Czy po podpisaniu umowy od razu będę musiał/musiała płacić abonament miesięczny?

Nie. Abonament naliczany będzie w chwili, gdy dostępna będzie usługa w lokalu Abonenta. Do tego czasu nie będzie żadnych opłat.

Czy będę mógł/mogła zmienić pakiet na inny w trakcie trwania umowy?

Tak. Bezpłatnie w czasie trwania umowy będzie można zmienić pakiet na wyższy, zmieni się wtedy odpowiednio wysokość abonamentu oraz odnowiony zostanie okres na jaki zawarta została umowa.

Ile wynosi opłata aktywacyjna?

Opłata aktywacyjna dla uczestników projektu, którzy podpisują umowę na 24 miesiące wynosi 1,23 zł, przy umowie na 12 miesięcy aktywacja wynosi 499 zł. Opłata aktywacyjna doliczana jest do pierwszej faktury.

Czy mogę zapłacić za internet bezpośrednio przedstawicielowi firmy?

Nie. Przedstawiciel firmy HTK s.c. nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek opłat. Opłaty należy uiścić w momencie uruchomienia usługi w wysokości zgodnej z wystawioną fakturą.

UE

"Dotacje na innowacje" - "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt infrastrukturalny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka